Peter VERSTRAETE en Ides VIAENE, Geassocieerde notarissen te Roeselare

 

Peter VERSTRAETE en Ides VIAENE

Geassocieerde notarissen te Roeselare

 

VERSTRAETE - VIAENE notarisvennootschap

Westlaan 333A
8800 Roeselare
Tel. (051) 20.01.52 / (051) 20.04.16
Fax. (051) 22.66.33 / (051) 22.91.89

BVBA
BTW BE 0666788589
RPR Gent afdeling Kortrijk
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

16 september 2019

Sommige ouders verkiezen om een kind te bevoordelen aan de hand van een levensverzekering. De hervormde erfregels, die vandaag ruim een jaar in werking zijn, hebben niet alleen een impact op de verrekeningen van schenkingen, maar ook op de verrekening van verzekeringsprestaties. Ouders die vandaag overwegen om een levensverzekering af te sluiten of aan te passen in het voordeel van een kind, houden best rekening met deze regels.

Principe: gelijkheid tussen de kinderen
De nieuwe erfregels, die ruim een jaar geleden in werking traden, benadrukken de gelijkheid tussen de kinderen. Maar deze gelijkheid tussen de kinderen bekom je niet door de goederen van de nalatenschap eenvoudigweg te verdelen. Het erfrecht werkt in werkelijkheid met ‘verrekeningen’. Wat een kind erft wordt ook bepaald door wat hij of zij bij leven al heeft ontvangen. De schenkingen die een kind heeft verkregen worden - in principe - bij de verdeling van de nalatenschap verrekend. Dat noemt men de ‘inbreng’. Enkel kinderen zijn onderworpen aan een inbreng.

En wat met levensverzekeringen?
In de plaats van te schenken, kan een ouder kiezen om een kind te bevoordelen via een levensverzekering. Tot 1 september 2018 werd het kapitaal dat een kind kreeg naar aanleiding van een levensverzekering niet verrekend met zijn erfdeel. Het was werkelijk een ‘extraatje’ voor het kind. In tegenstelling tot ‘klassieke’ schenkingen die als een voorschot op een erfdeel worden beschouwd.

Behandeld als een klassieke schenking sinds 1 september 2018
De regels zijn sinds 1 september 2018 gewijzigd. Een kind dat bevoordeeld is geweest via een levensverzekering moet vandaag wél een inbreng doen. De verzekeringsprestatie die hij of zij reeds heeft verkregen uit de levensverzekering zal verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen. Net zoals de ‘klassieke’ schenkingen. Het is waarde ten tijde van het overlijden van de ouder-verzekeringsnemer die in aanmerking wordt genomen.

Vandaag een levensverzekering afsluiten: let op de formulering
Ben je van plan om daadwerkelijk één van uw kinderen te bevoordelen met een levensverzekering? Dan kan het vernieuwde erfrecht je parten spelen. Bepalend is de datum waarop je de begunstigden aanduidt (ongeacht de datum waarop de levensverzekering werd gesloten):

 • Aanduiding vóór 1 september 2018: de oude regels blijven van toepassing. De verzekeringsprestatie dat je kind krijgt, zal daadwerkelijk een extraatje zijn op zijn erfdeel, tenzij je dat expliciet anders formuleerde.

 • Aanduiding na 1 september 2018: het kind dat een verzekeringsprestatie heeft ontvangen moet dit verrekenen met zijn erfdeel. Tenzij je dat expliciet anders formuleert.

Bron: Fednot

13 september 2019

Nu al nadenken over wat er zal gebeuren als u er niet meer bent? Niet meteen de meest aangename bezigheid, maar het hoeft ook geen taboe te zijn. Zeker omdat er bij een successie vaak conflicten tussen familieleden voorkomen. Plan daarom tijdig uw successie. De notaris kan u helpen om alles sereen en correct te laten verlopen.

Tijdens de infosessie krijgt u info over de mogelijkheden qua successieplanning (huwelijkscontract, testament, schenking, ...). We zoomen uiteraard ook in op het hervormde erfrecht: wat zijn de nieuwigheden en wat is de impact ervan op uw successie?

Afspraak op dinsdag 22 oktober 2019 om 18u.
In Brussel start de infosessie om 12u30, in Kortrijk om 18u30.

Reservering verplicht via www.notaris.be/successie
Schrijf snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!

De locaties

 • Antwerpen: Notarishuis, Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen
 • Brugge: Notarishuis, Spanjaardstraat 9, 8000 Brugge
 • Brussel: Notarishuis, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel, van 12u30 tot 14u!
 • Gent: PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Halle: Auditorium H-Hartinstituut, Parklaan 7 te 1500 Halle
 • Hasselt: Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 26, Gebouw B, 3de verdieping - Aula 353, 3500 Hasselt
 • Kortrijk: KULAK Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, Gebouw C - Aula E1001, 8500 Kortrijk, van 18u30 tot 20u
 • Leuven: Notarishuis, Bondgenotenlaan 134, 3000 Leuven

Bron: Fednot

9 september 2019

Ieder jaar begin september worden er zowat overal in België duizenden aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing verstuurd. In Brussel kan je vanaf dit jaar de onroerende voorheffing van je woning online betalen.

De onroerende voorheffing is een belasting op onroerend goederen (huizen, appartementen, gronden) die je jaarlijks betaalt. Het is een grondbelasting die voornamelijk naar de Gewesten, Provincies en Gemeenten gaat, ook al is het de Staat die int. Om die reden kan de onroerende voorheffing per gemeente aanzienlijk verschillen.

Doorgaans valt de brief van de administratie (het zogenaamde “aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing”) begin september in de bus. Het betreft de voorheffing voor de periode van 1 januari tot 31 december van het lopende jaar.

Vanaf dit jaar zullen de Brusselse belastingplichtigen de mogelijkheid hebben om hun onroerende voorheffing online te betalen.  Brussel Fiscaliteit lanceerde hiervoor MyTax, een elektronisch platform waarmee de Brusselaars op elk moment online fiscale transacties kunnen doen. Momenteel kan je op dit platform enkel de onroerende voorheffing beheren. Op termijn zal je ook andere belastingen langs dit platform kunnen betalen. Je kan er tal van verrichtingen doen: betalen, verminderingsaanvraag indienen, duplicaten downloaden, enz.

My Tax is toegankelijk vanop je computer, smartphone of tablet. Een app MyTax is beschikbaar in de AppStore en via Google Play. Om toegang te krijgen tot het platform, heb je een Belgische identiteitskaart, een kaartlezer en een internetverbinding nodig. Indien jouw bank compatibel is, kan je  jezelf ook aanmelden met jouw bankkaart en itsme®, een gratis applicatie waarmee je jezelf online kan identificeren dankzij gebruik van een smartphone.

Ingeval je dit nog niet zou weten, sommige Brusselse gemeenten kennen een premie onroerende voorheffing toe. Informeer je over de voorwaarden om hiervan te genieten. In de meeste gevallen krijg je deze premies niet automatisch. Je moet ze aanvragen.

Bron: Fednot

 

Francis LYBEER
Licentiaat in de rechten
Licentiaat in het notariaat

francis(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Filiep VANNIEUWENHUYZE
Notarieel medewerker

filiep(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Katrien SEYNAEVE
Notarieel medewerker

katrien(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Veroniek DEFOORT
Notarieel medewerkster

veroniek(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Michelle STAELENS
Notarieel medewerkster

michelle(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Lien VANDENBERGHE
Notarieel medewerkster

lien(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Saghar AREZOUMANDIFAR
Notarieel medewerkster
Notarieel medewerker

saghar(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Charlotte PATTYN
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker

charlotte(plaats the 'at' sign hier)aktius.be

Geertrui PERSOONS
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker

 
Notarieel medewerker / dossierbeheerder (m/v) voor dringende indienstneming 16 september 2019

Voltijds 4/5 bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheer van dossiers voornamelijk binnen het domein van het vastgoed (aankoop, verkoop, kredieten, …) met rechtstreeks contact met het cliënteel.
 • Afhandeling van het dossier op een professionele wijze met ondersteuning van collega’s en notariële juristen en kandidaat-notaris.

Werkomgeving:

Stedelijk kantoor met twee geassocieerde notarissen in een modern en functioneel nieuwgebouwd kantoor, gelegen op de rand van de stad.

Wij vragen:

 • Bachelor Rechtspraktijk of gelijkwaardige ervaring
 • Gemotiveerd en zelfstandig kunnen werken in teamverband
 • Een pragmatische ingesteldheid; probleemoplossend denkvermogen
 • Nauwkeurigheid, stiptheid, organisatie
 • Ervaring met Acta Libra is pluspunt, doch geen must.

Wij bieden:

 • Voltijds contract of 4/5den
 • Een goede verloning aangevuld met extra legale voordelen (maaltijdchèques, verplaatsingsvergoeding)
 • Een nieuw gebouwd kantoor
 • Dynamisch, jong en collegiaal team, goede werksfeer in een aangename omgeving.

Interesse?

Solliciteer schriftelijk en met cv op info@aktius.be

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be.. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”

 Afdrukken
Notarieel administratief medewerker (m/v) 5 september 2019

Voltijds 4/5 bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • Het vervullen van de administratieve formaliteiten op vlak van postakte (e-registratie) en pre- (opzoekingen en opsturen documenten na akte)
 • Bijkomend: telefonisch onthaal en onthaal cliënten (samen met collega’s),  en diverse administratieve taken;
 • Dringende indienstneming

Werkomgeving:

Stedelijk kantoor met twee geassocieerde notarissen in een modern en functioneel nieuwgebouwd kantoor, gelegen op de rand van de stad.

Wij vragen:

 • Een gemotiveerde medewerker die zelfstandig kan werken in teamverband
 • Een pragmatische ingesteldheid; probleemoplossend denkvermogen
 • Nauwkeurigheid, stiptheid, organisatie
 • Vertrouwdheid met Acta Libra / eregistratie is een voordeel

Wij bieden:

 • Voltijds contract of 4/5den
 • Een goede verloning aangevuld met extra legale voordelen (maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding
 • Nieuw gebouw – aangename werkomgeving
 • Dynamisch, jong en collegiaal team, goede werksfeer.

Interesse?

Solliciteer schriftelijk en met cv op info@aktius.be

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be.. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”

 Afdrukken

Notarieel medewerker / dossierbeheerder (m/v) voor dringende indienstneming

16 september 2019

Voltijds 4/5 bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheer van dossiers voornamelijk binnen het domein van het vastgoed (aankoop, verkoop, kredieten, …) met rechtstreeks contact met het cliënteel.
 • Afhandeling van het dossier op een professionele wijze met ondersteuning van collega’s en notariële juristen en kandidaat-notaris.

Werkomgeving:

Stedelijk kantoor met twee geassocieerde notarissen in een modern en functioneel nieuwgebouwd kantoor, gelegen op de rand van de stad.

Wij vragen:

 • Bachelor Rechtspraktijk of gelijkwaardige ervaring
 • Gemotiveerd en zelfstandig kunnen werken in teamverband
 • Een pragmatische ingesteldheid; probleemoplossend denkvermogen
 • Nauwkeurigheid, stiptheid, organisatie
 • Ervaring met Acta Libra is pluspunt, doch geen must.

Wij bieden:

 • Voltijds contract of 4/5den
 • Een goede verloning aangevuld met extra legale voordelen (maaltijdchèques, verplaatsingsvergoeding)
 • Een nieuw gebouwd kantoor
 • Dynamisch, jong en collegiaal team, goede werksfeer in een aangename omgeving.

Interesse?

Solliciteer schriftelijk en met cv op info@aktius.be

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be.. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”

 Afdrukken

Notarieel administratief medewerker (m/v)

5 september 2019

Voltijds 4/5 bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • Het vervullen van de administratieve formaliteiten op vlak van postakte (e-registratie) en pre- (opzoekingen en opsturen documenten na akte)
 • Bijkomend: telefonisch onthaal en onthaal cliënten (samen met collega’s),  en diverse administratieve taken;
 • Dringende indienstneming

Werkomgeving:

Stedelijk kantoor met twee geassocieerde notarissen in een modern en functioneel nieuwgebouwd kantoor, gelegen op de rand van de stad.

Wij vragen:

 • Een gemotiveerde medewerker die zelfstandig kan werken in teamverband
 • Een pragmatische ingesteldheid; probleemoplossend denkvermogen
 • Nauwkeurigheid, stiptheid, organisatie
 • Vertrouwdheid met Acta Libra / eregistratie is een voordeel

Wij bieden:

 • Voltijds contract of 4/5den
 • Een goede verloning aangevuld met extra legale voordelen (maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding
 • Nieuw gebouw – aangename werkomgeving
 • Dynamisch, jong en collegiaal team, goede werksfeer.

Interesse?

Solliciteer schriftelijk en met cv op info@aktius.be

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be.. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 225.000

Huis
Kwarteldreef 21
8800 Roeselare

Uit de hand verkoop € 315.000

Huis
Klokkeputstraat 122
8800 Roeselare

Uit de hand verkoop € 324.000

Huis
Karel De Brouckerestraat 2
8800 Roeselare

Uit de hand verkoop € 265.000

Huis
Sportlaan 29
8980 Beselare

Uit de hand verkoop € 290.000

Huis
Delaeystraat 49
8830 Hooglede

Uit de hand verkoop € 215.000

Huis
Boonhoek 14
8880 Ledegem

Uit de hand verkoop € 28.000

Garage
Koning Albert I-laan 80/82
8800 Roeselare

Uit de hand verkoop € 270.000

Huis
Steenovendreef 14
8840 Oostnieuwkerke

Uit de hand verkoop € 280.000

Huis
Ieperseweg 157
8800 Roeselare

no image
Uit de hand verkoop € 80.000

Huis
Gitsestraat 57
8800 Roeselare

 
 

VERSTRAETE - VIAENE notarisvennootschap

Westlaan 333A
8800 Roeselare
Tel. (051) 20.01.52 / (051) 20.04.16
Fax. (051) 22.66.33 / (051) 22.91.89

BVBA
BTW BE 0666788589
RPR Gent afdeling Kortrijk
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
Z gesloten  
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Kantoor is gelegen op de hoek van de Westlaan en de Weststraat (kleine ring van Roeselare)

Parking

Ruime parkeermogelijkheid aan het kantoor.

Historiek

Opvolgers van:
Notaris Jean-Pierre WYFFELS (voorganger van notaris Verstraete) en August WYFFELS
Notaris Yves AMEYE (voorganger van notaris Viaene) en Frans AMEYE en Raymond AMEYE

 

Verlofperiodes