Peter VERSTRAETE en Ides VIAENE, Geassocieerde notarissen te Roeselare

 

Peter VERSTRAETE en Ides VIAENE

Geassocieerde notarissen te Roeselare

Bemiddelaar in notariële materies

Bemiddeling wordt aangeboden door verschillende beroepsgroepen.  Er zijn advocaat-bemiddelaars, notaris-bemiddelaars, psychologen-bemiddelaars, sociaal werkers-bemiddelaars, ...

Maar elke bemiddelaar heeft zo zijn specialiteit.

 

De notaris-bemiddelaar is uitstekend geschikt om als bemiddelaar op te treden in notariële materies, zoals bij betwistingen

  • in verband met echtscheidingen,
  • in verband met de verdeling van de goederen na echtscheiding of na beeïndiging van samenwoning,
  • bij de verdeling van nalatenschappen,
  • in onroerendgoedtransacties,
  • in vennootschappen (tussen aandeelhouders of bestuurders), …

In het geval van een echtscheiding of beeïndiging van samenwoning, kan hij als bemiddelaar bijvoorbeeld helpen bij

  • de boedelverdeling;
  • het op punt stellen van de verblijfsregeling van de kinderen;
  • het afspreken hoe de kosten van de kinderen verdeeld zullen worden tussen beide ouders;
  • het afspreken wat er met de gemeenschappelijke woonst zal gebeuren;
  • de regeling van de lopende schulden ...